‘Wie ben ik

Gea Stoel “Ik wil mensen laten zijn zoals ze bedoeld zijn”

Achter Harmony Coaching staat Gea Stoel. Mijn levenspad heeft me geleerd dat iedereen soms extra steun nodig heeft. Ieder mens krijgt vroeg of laat met verlies te maken: voor mij was dat het verlies van mijn man. Onze kinderen waren nog erg jong: 8, 6, 4 en 2 jaar. Ik heb van hen geleerd hoe kinderen omgaan met verlies en rouw. Deze ervaring motiveerde me om de opleiding rouw- en verliesbegeleider te volgen. Ik wil anderen helpen, een stukje meelopen op hun levenspad. Inmiddels  ben ik hertrouwd en vormen we een samengesteld gezin met 8 kinderen.

Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat er voor de groep kinderen van gescheiden ouders weinig praktisch spelmateriaal was. Daarom heb ik als eindopdracht van de opleiding het spel Hart op de Tong bij scheiding gemaakt. De hoofdvraag voor dit spel was: Hoe krijg ik deze kinderen aan het praten over de scheiding van hun ouders? Dit onderwerp ligt voor veel kinderen gevoelig en ze kunnen het diep wegstoppen. Voor de verwerking is het belangrijk dat kinderen over hun gevoelens kunnen praten en merken dat ze niet de enige zijn die de scheiding moeilijk vinden. Bij de presentatie van de opzet van het spel kreeg ik veel positieve reacties. Dit stimuleerde me om dit spel op de markt te brengen. Samen met mijn dochter Anne-Marie van Dijken, studente orthopedagogiek, heb ik het spel verder uitgewerkt. Erg blij ben ik met haar scherpzinnige, kritische en creatieve kijk op het spel.

In 2018 heb ik een opleiding systemisch werken en begeleiden van opstellingen afgerond. Het spel Hart op de tong heb ik toen uitgebreid met systemische vragen. Zo ontstond de uitbreiding Hart op de tong in beeld. Ik gebruik het vaak bij de kennismaking omdat op het speelbord situaties worden neergezet die niet gezegd worden maar wel gezien en gevoeld worden.

In 2020 toen Nederland stil gezet werd omdat het Corona virus om zich heen greep, is het spel Hart op de tong uitgebreid met vragenkaartjes en opdrachten over rouw en verlies. 

 

Waarom ben ik coach?

 • Ik ben iemand van de praktijk, een echte doener, een pionier
 • Ik ben rustig, gedreven en empathisch
 • Ik help mensen om hen te laten opbloeien
 • Ik wil mensen laten zijn zoals ze bedoeld zijn
 • Ik geloof in leren door te doen

Wat is mijn achtergrond?

Brede ervaring in onderwijs en begeleiding:

 • docent basisonderwijs
 • onderbouwcoördinator/waarnemend directeur basisonderwijs
 • docent/leidinggevende Nederlands onderwijs buitenland (Brazilië)
 • docent praktijkonderwijs
 • stage begeleider en jobcoach in het praktijkonderwijs
 • re-integratie en jobcoaching jongeren (ZZP)
 • eigen praktijk rouw/verliescoach, jeugd/kindercoach, systeemtherapeut
 • praktijkondersteuner bij huisartspraktijk POH-GGZ
 • trainer systemisch werken met ‘Hart op de tong’

Opleidingen en cursussen:

 • PABO
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • cursus basispsychologie
 • opleiding rouw-/verliesbegeleider
 • cursus rouw in het pastoraat
 • opleiding kinder-/jeugdcoach
 • cursus systemisch/contextueel coachen
 • opleiding systemische pedagogiek
 • opleiding EMDR voor therapeuten
 • opleiding opstellingen één op één bij Ingrid Dykstra
 • cursus systemische werken in de klas
 • opleiding familieopstellingen kinderen en jongeren

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong