Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaats deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld door middel van een verslag.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na de scheiding
  • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie en een vertaalslag van hun stem
  • Inzicht in de (gezins)positie, beleving, wensen en ontwikkeling van kinderen
  • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan
  • Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie kan worden behouden voor de toekomst

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong