Wat kan Harmony Coaching betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

Speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie ben ik er om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. Voor zowel het kind als de ouders probeer ik hun taak en beleving helder te krijgen met als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Kinderen kiezen zelf niet voor de scheiding, het overkomt hen. Omgaan met deze ingrijpende situatie, kost moeite. Ik heb hier o.a. het therapeutisch bordspel Hart op de Tong voor ontwikkeld. Ook heb ik groepen voor kinderen van gescheiden ouders. Daar leert een kind in een veilige setting met lotgenoten omgaan met alle complexe emoties.

Harmony Coaching biedt:

  • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie en een vertaalslag van hun stem
  • Inzicht in de (gezins)positie, beleving, wensen en ontwikkeling van kinderen
  • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan
  • Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie kan worden behouden voor de toekomst

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong