Harmony Coaching

Praktisch

Tarieven
Intake € 65,00
Coaching individueel € 65,00
Ouderadviesgesprek € 65,00

Vanaf januari 2017 gelden er andere regels en zullen de zorgverzekeraars het coachen niet meer vergoeden. Als begeleiding financieel niet haalbaar is, neem dan contact met me op. Dan kunnen we de mogelijkheden bespreken. Samen vinden we vast een oplossing.

Er zijn wel gemeentes die kindercoaching betalen via de WMO door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).

Lotgenotengroepen 5 bijeenkomsten. Prijzen in overleg.

Op school kan ik lotgenotengroepen coachen. Neem contact op. Prijzen in overleg.

Prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief eventuele reiskosten a € 0,19 per kilometer.

 

Aangesloten bij:

-Adiona: Beroepsorganisatie voor kindercoaches en trainers.

 

De training heeft het kwaliteitskeurmerk van SKJ en is geaccrediteerd met 10 punten. 

Algemene voorwaarden

Annulering
Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Harmony Coaching staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 58627847

Privacy
Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de coach en de cliënt is vertrouwelijk. Tenzij de informatie bij de coach leidt tot een gewetensconflict of een levensbedreigende situatie. De coach zal in zulke gevallen, met medeweten van cliënt en/of ouder(s), in het belang van cliënt handelen.

Aansprakelijkheid
Harmony Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont door opzet of grove schuld van de coach. Harmony Coaching is resultaatgericht, resultaat kan echter niet worden gegarandeerd.

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong