Rouw & verlies

Als het verlies even te zwaar is, loop ik met je mee.

Overlijden
Het verlies van een dierbare maakt veel emoties los. Boosheid, onmacht, verdriet, opluchting na lang lijden, eenzaamheid. Als het moeilijk is om hier zelf mee om te gaan, kan ik je daarbij helpen.

Leren om je verdriet de ruimte te geven, dat helpt je om te gaan met het verlies. Geleidelijk zul je het verlies minder op de voorgrond ervaren en kun je je leven weer oppakken.

Scheiding
Bij scheiding speelt rouw een grote rol. Afscheid nemen van een vertrouwde situatie, loslaten van wat voorbij is. Dit geldt voor de ouders die gaan scheiden én voor de kinderen.

Harmony Coaching helpt volwassenen en jongeren wanneer je de draad van het leven niet kunt oppakken door:

  • verlies van een dierbare
  • scheiding
  • verlies van baan
  • verlies van gezondheid
  • burn-out 
  • te weinig zelfvertrouwen
  • spanningen op het werk
  • spanningen in het gezin
  • spanningen in de relatie
  • trauma (door oa. EMDR) 

Groepen
Bij Harmony Coaching kun je terecht voor:
Lotgenotencontact rouw- en verliesverwerking voor volwassenen
Lotgenotencontact rouw- en verliesverwerking voor kinderen
Lotgenotencontact voor kinderen van gescheiden ouders

Lotgenoten-cursus ’In Harmony’,vind je plek

‘In Harmony’ is een cursus voor mensen die een dierbaar persoon hebben verloren. Deze cursus helpt je om je leven weer op orde te krijgen.

Deze cursus wordt gegeven in het Vechtgenotenhuis. Dit is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Voor meer info en opgave: https://www.vechtgenoten.nl/agenda/lotgenoten-cursus-in-harmony/ 

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn. In vijf ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal: afscheid (kunnen) nemen, emoties, reacties van de omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen. De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden.

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong