Werkwijze Hart op de Tong

Therapeutisch bordspel Hart op de tong, hoe werkt het?

Therapeutisch bordspel Hart op de Tong bestaat uit een speelbord, kaarten met vragen en opdrachten, beeldkaarten en een dobbelsteen. Als je het bord openvouwt, zie je een straat. In deze straat staan zes huizen. In deze huizen wonen kinderen die iets gemeenschappelijks hebben: hun ouders wonen niet meer bij elkaar. De zes huizen staan voor de zes categorieën spelkaarten.

Spelkaarten
De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. Voor de scheiding
Deze vragen gaan over de tijd waarin de ouders nog bij elkaar waren.
Bijvoorbeeld: ‘Wat is de mooiste vakantie die jij je kunt herinneren?’

2. Tijdens de scheiding
Deze vragen gaan over de tijd waarin de ouders besloten dat ze niet meer met elkaar
verder wilden.
Bijvoorbeeld: ‘Mocht jij zelf kiezen bij wie je ging wonen of werd dat door iemand anders
bepaald? Hoe vond jij dat?’

3. Na de scheiding
Deze vragen gaan over de tijd na de scheiding.
Bijvoorbeeld: ‘Heeft je vader/moeder een nieuwe relatie? Hoe is dit voor jou?’

4. Anderen
Deze vragen gaan over de rol die familieleden en anderen in de dagelijkse omgeving
van het kind hebben gespeeld rondom de scheiding.
Bijvoorbeeld: ‘Door wie voel jij je het meest getroost? Waarom?’

5. Gevoelens
Deze vragen gaan over de gevoelens van het kind en hoe hij/zij de scheiding heeft
beleefd.
Bijvoorbeeld: ‘Wat mis je het meest sinds je ouders uit elkaar zijn?’

6. Nu
Deze vragen en opdrachten gaan over de gevoelens van het kind op dit moment en
hoe hij/zij de toekomst ziet. Bij deze categorie horen opdrachten die het spel levendiger
maken. De opdrachten zijn bedoeld om met z’n allen te doen.
Bijvoorbeeld: ‘Is er een liedje of filmpje dat je mooi vindt of dat jou kan troosten? Zoek
het op YouTube en laat het de anderen horen.’

Werkwijze Hart op de tong in beeld

Deze aanvulling is gebaseerd op het contextueel en systemisch gedachtegoed van Nagy. Hij gaat ervan uit dat relaties in welke vorm dan ook invloed hebben op onze ontwikkeling, op ons (sociaal)functioneren, op hoe we ons voelen en op onze lichamelijke gezondheid. Nagy maakt daarbij onderscheid tussen relaties met een bloedband, die je dus gegeven zijn, en gekozen relaties. Hij gaat ervan uit dat wanneer we problemen hebben, het voornamelijk de relaties met een bloedband zijn waardoor we heling kunnen ontvangen. Juist bij echtscheiding wordt hier veel pijn gevoeld.

We gebruiken het speelbord. De vragen worden weer bij de goede categorie neer gelegd. Hierbij heb je playmobil of duplo poppetjes nodig. Je werkt zonder dobbelsteen en begint bij 1 Voor de scheiding. enz. 

Om met het spel optimaal te kunnen werken kunt u een trainingsdag volgen. U gaat ontdekken hoe Hart op de tong ingezet kan worden in een groep en individueel. Met Hart op de tong in beeld leert u systemisch te kijken door opstellingen te doen met poppetjes maar ook in de ruimte met matjes.

 

Introductie workshop van het spel Hart op de Tong
Neem contact op via het contactformulier of per telefoon als u een presentatie van het spel wilt.

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong