Werkwijze Hart op de Tong

Therapeutisch bordspel Hart op de Tong bestaat uit een speelbord, 127 kaarten met vragen en opdrachten, beeldkaarten en een dobbelsteen. Op het bord staan huizen waarin kinderen wonen die iets gemeenschappelijks hebben: hun ouders wonen niet meer bij elkaar.

Ontwikkeltaken

In de verschillende fasen van de rouwverwerking zijn er vijf bijbehorende ontwikkeltaken voor het kind te onderscheiden
Ontmoeten: leren omgaan met verdriet en teleurstelling
Erkennen: de realiteit van het verlies of de echtscheiding ervaren,
erkennen van de situatie
Herkennen: omgaan met en herkennen van alle verschillende gevoelens
Verkennen: leren leven met veranderingen en met de herinneringen
Verbinden: het vinden van een nieuw evenwicht en opnieuw aangaan van relaties


Tijdens het spelen van dit spel kunnen kan het kind werken aan de vijf ontwikkelingstaken.
Door middel van de vragen en opdrachten leert het kind op een laagdrempelige
manier over de scheiding te praten. Zo zal het kind de scheiding beter een plek
kunnen geven. Als het kind de scheiding verwerkt heeft, is dit beter voor de
verdere ontwikkeling van het kind.


Door lotgenotencontact ontstaat er (h)erkenning, zo veranderen lotgenoten in
bondgenoten.

 

Werkwijze Hart op de tong in beeld

Deze aanvulling is gebaseerd op het contextueel en systemisch gedachtegoed van Bert Hellinger. Hij gaat ervan uit dat relaties in welke vorm dan ook invloed hebben op onze ontwikkeling, op ons (sociaal)functioneren, op hoe we ons voelen en op onze lichamelijke gezondheid. Hellinger maakt daarbij onderscheid tussen relaties met een bloedband, die je dus gegeven zijn, en gekozen relaties. Hij gaat ervan uit dat wanneer we problemen hebben, het voornamelijk de relaties met een bloedband zijn waardoor we heling kunnen ontvangen. Juist bij echtscheiding wordt hier veel pijn gevoeld.

We gebruiken het speelbord. De vragen worden weer bij de goede categorie neer gelegd. Hierbij heb je playmobil of duplo poppetjes nodig.  

Om met het spel optimaal te kunnen werken is het spel alleen te koop met een trainingsdag. Je gaat ontdekken hoe Hart op de tong ingezet kan worden in een groep en individueel. Met Hart op de tong in beeld leer je systemisch te kijken door opstellingen te doen met poppetjes maar ook in de ruimte met matjes.

 

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong