Werkwijze Hart op de tong

Therapeutisch bordspel Hart op de tong bij scheiding bestaat uit een speelbord, 127 kaarten met vragen en opdrachten, beeldkaarten en een dobbelsteen. Op het bord staan huizen waarin kinderen wonen die iets gemeenschappelijks hebben: hun ouders wonen niet meer bij elkaar. Elk huis staat voor een belangrijk aspect in het rouwen voor kinderen bij scheiding. Elk huis heeft 20 vragen. Vragen die gaan over de tijd voor de scheiding, tijdens de scheiding en na de scheiding. Er zijn ook opdrachten die het kind, de jongere kan doen. Er horen 50 beeldkaarten bij het spel.

Uitbreiding Hart op de tong bij rouw en verlies heeft dezelfde spelregels als Hart op de tong bij scheiding. De 70 vragen zijn gericht op het verlies van een dierbare en het rouwen daarover. Elk huis staat voor een belangrijk aspect in het rouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen bij het verlies van een dierbaar persoon. Vragen die gaan over wie de overleden voor je was, afscheid nemen, overlijden, rouwen en hoe pak je de draad weer op. Ook hier zitten opdrachten bij en nog 5 nieuwe beeldkaarten naast de 50 die al in het spel zitten. Er zijn ruim 60 vragen uit het spel Hart op de tong bij scheiding te gebruiken in de uitbreiding rouw en verlies. Er zitten 20 opdrachten in het spel. Bijna alle opdrachten kunnen voor zowel bij rouw en verlies als bij scheiding worden gemaakt.

Ontwikkeltaken

In de verschillende fasen van de rouwverwerking zijn er vijf bijbehorende ontwikkeltaken voor het kind te onderscheiden
Ontmoeten: leren omgaan met verdriet en teleurstelling
Erkennen: de realiteit van het verlies of de echtscheiding ervaren,
erkennen van de situatie
Herkennen: omgaan met en herkennen van alle verschillende gevoelens
Verkennen: leren leven met veranderingen en met de herinneringen
Verbinden: het vinden van een nieuw evenwicht en opnieuw aangaan van relaties


Tijdens het spelen van dit spel wordt er gewerkt aan de vijf ontwikkelingstaken.
Door middel van de vragen en opdrachten leert men op een laagdrempelige
manier over de scheiding of het verlies te praten. Zo kan men de scheiding of het verlies een plek geven. Als het kind de scheiding/verlies verwerkt heeft, is dit beter voor de
verdere ontwikkeling van het kind.

Door lotgenotencontact ontstaat er (h)erkenning, zo veranderen lotgenoten in
bondgenoten.

Werkwijze Hart op de tong in beeld

Deze aanvulling is gebaseerd op het contextueel en systemisch gedachtegoed van Bert Hellinger. Hij gaat ervan uit dat relaties in welke vorm dan ook invloed hebben op onze ontwikkeling, op ons (sociaal)functioneren, op hoe we ons voelen en op onze lichamelijke gezondheid. Hellinger maakt daarbij onderscheid tussen relaties met een bloedband, die je dus gegeven zijn, en gekozen relaties. Hij gaat ervan uit dat wanneer we problemen hebben, het voornamelijk de relaties met een bloedband zijn waardoor we heling kunnen ontvangen. Juist bij echtscheiding wordt hier veel pijn gevoeld.

We gebruiken het speelbord. Elk huis op het speelbord staat voor een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de cliënt. Met poppetjes en ander materiaal zet de cliënt zijn familie neer hierdoor wordt inzicht verkregen waar bijvoorbeeld angsten zijn ontstaan. 

Om met het spel optimaal te kunnen werken is het raadzaam de training te volgen. Je gaat ontdekken hoe Hart op de tong ingezet kan worden in een groep en individueel. Met Hart op de tong in beeld leer je systemisch te kijken door opstellingen te doen met poppetjes op het speelbord. De training bestaat uit twee dagdelen waarvan één dagdeel uit systemisch werken zal bestaan en één dagdeel uit alle andere mogelijkheden die het spel biedt. De fysieke training bestaat uit één hele dag in Ommen. De online training bestaat uit twee dagdelen verdeeld over één of twee weken.

 

Rouw/Verliescoach
Jeugd/Kindercoach
Uitgever therapeutisch spel Hart op de Tong